Ruumiringlus ja Arvamusfestival korraldavad avatud konkursi kuraatornäitusele "Ruuminihe". Näitus toimub 9.-12. augustil Paides Arvamusfestivali ajal aadressil Tallinna 13 asuva tühja elumaja ruumides.

Konkurss kestab 20. maini 2017.

Ruuminihke eesmärk on otsida läbi ajutise vahekasutuse lahendusi linnades ja muudes asumites tühjalt seisvate hoonete ja ruumide elustamiseks. Ühelt poolt pakuksid konkursitööd Arvamusfestivali enam kui 10 000 külastajale võimalust  kogeda pea täiesti mahajäetud puitehitise unikaalse hõnguga ja keerdkäikudest tulvil keskkonnas huvitavaid ja ruume elustavaid lahendusi. Teisalt, asudes festivaliala keskse tee ääres, loob näitus arusaama linnapauside ja tühjalt seisvate hoonete problemaatikast ja selle vahetust lähedusest ja mõjust meie igapäevaelule.

Konkursile on oodatud osalema mistahes meediumitega töötavad loovisikud, keda paelub linnaruumi elustamise, uuesti väärindamise ja ajutise kasutuse temaatika. Ootame töid, mis neid teemasid kas otseselt käsitleksid, neist innustuksid või ruumide tühjana olekuga suhestuksid ja neile uue mõtte pakuksid.  Näitusel osalevatel loovisikutel võimalus tutvustada suurele Arvamusfestivali publikule oma loomingut ja lahendusideid mainitud linnaruumi probleemidele.

Laekunud ideede hulgast valib žürii välja teostatavad tööd. Žürii koosneb Ruumiringluse ja Arvamusfestivali esindajatest.


Küsimuste korral pöördu: ruumiringlus@gmail.com või tel 5867 9175 (Martin Laidla)