Ruuminihke kuraatornäitust korraldavad Ruumiringluse ja Arvamusfestivali tiimid.

Näitusega seotud küsimuste puhul pöörduda:
ruumiringlus@gmail.com või tel 5867 9175 (Martin Laidla)


Ruumiringlus on algatus, mille eesmärgiks on tühjade ruumide elustamine läbi ajutise kasutuse. Ühest küljest on ruumiringlus protsess, mille käigus linnamaastikel asuvad tühjad ruumid leiavad endale ajutise ehk vahekasutuse. Teisest küljes on Ruumiringlus ka algatus, mille eesmärgiks on nende tühjade ruumide elustamine, et kasvatada inimeste ja kogukondade heaolu. Selle saavutamiseks viiakse kokku aktiivsed inimesed, vahekasutuse ideed, kohalike elanike vajadused ja kasutuseta seisva kinnisvara omanikud.

Ruumiringluse algatuse initsieeris MTÜ Linnalabor. Tiimis on Ailan Daniel Mark, arhitektid Eve Komp ja Liina Liis Pihu, urbanistid Johanna Rannula ja Maria Derlõs, sotsioloog Martin Laidla ning keskkonnapsühholoog Silver Sternfeldt.


Arvamusfestival, mis toimub 11.-12. augustil 2017 Paide Vallimäel juba viiendat korda, on kogu ühiskonda kaasav erinevatele poliitikatele avatud kohtumispaik, mille eesmärk on arendada arvamuskultuuri ja kodanikuharidust. Arvamusfestival on ühiskonnaülene, isetekkeline ja kaasav: festivalile on oodatud erinevate tegevusvaldkondade esindajad ja huvigrupid, kelle pakutud aruteluteemadest kujuneb festivali programm.

Arvamusfestival sünnib korraldajate tuumiku ja sadade vabatahtlike panusena ning seda külastab kahe päeva jooksul enam kui 10 000 inimest.